%

Dywan Asila

139.00849.00

Dywan Asila

Wyczyść

Pro­sto­kątny dywan Asila

Dywan wystę­puje w 3 roz­mia­rach: 60×90, 150×200 oraz 200×300 cm.

Styl dywanu jest pod­kre­ślony przez nie­oczy­wi­sty wzór, który nawią­zuje do orien­tal­nej kul­tury i świet­nie pre­zen­tuje się na beżo­wym tle.

Beżowa barwa dywanu wpro­wa­dzi cie­pło do każ­dego pomiesz­cze­nia, nato­miast kolory uzu­peł­nią prze­strzeń urzą­dzoną w stylu boho lub etno.

Dywan jest mię­ciutki, będzie ide­alny do salonu lub pokoju dziecka. Poko­chają go doro­śli oraz małe, dzie­cięce stópki.

Dywan spraw­dzi się dla osób cenią­cych natu­ralne mate­riały oraz rado­sną atmos­ferę.

Skład: 100% bawełna

Zapro­jek­to­wano w Hisz­pa­nii przez firmę Calma House.

Washing
Wymiary brak
Długość

200 cm, 300 cm, 90 cm

Szerokość

150 cm, 200 cm, 60 cm

Rozmiar

60×90, 150×200, 200×300