Regulamin sklepu internetowego i polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 16.09.2022

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania indywidualnych zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem boholove.pl. Ponadto poniżej zamieszczone zasady przetwarzania danych osobowych w Polityce Prywatności mają zapewnić oraz zagwarantować bezpieczeństwo danych wszystkich użytkowników boholove.pl

 1. Sprzedający – Boho Love Joanna Krupa, prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Olecku 19-400, ul. Gołdapska 31 numer NIP: 7441728208, Regon: 280169816.
  Kontakt: numer telefonu 791 502 138, adres poczty elektronicznej: bohoshop2019@gmail.com

 2. Klient (zwany dalej też Użytkownikiem) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.

 3. Strony – Sprzedający i Klient.

 4. Sklep – sklep internetowy Boho Love Joanna Krupa, prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym boholove.pl

 5. Towar (Towary) – produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej poprzez witrynę internetową Sklepu.

 6. Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru.

 7. Dostawca – zewnętrzna firma usługowa dokonująca dostawy Towaru z magazynu Sklepu do Klienta za opłatą.

 8. Koszty dostawy – opłaty za dostawę Towaru od Sprzedającego do Klienta.

 9. Zamówienie – zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 10. „Cookies” – małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe) Administrator Bazy Danych – Administratorem baz danych jest Sprzedający Osoba obsługująca bazę danych, czyli zbiór danych uzyskanych od Klienta, zapisany zgodnie z określonymi regułami, potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania firmy i obsługi Klienta.

 11. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu wysyłana droga mailową przez Sprzedającego po uprzedniej uzyskanej zgodzie od Użytkownika serwisu.

 12. Użytkownik – każda osoba korzystająca z serwisu boholove.pl między innymi Klient, osoba odbierająca Newsletter.

 13. Magazyn – magazyn zlokalizowany w Olecku 19-400, ul. Gołdapska 31, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów, a także obsługa zwrotów i reklamacji.
 • posiadanie dostępu do Internetu,
 • posiadanie adresu e-mail,
 • zainstalowanie przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 8.0 i nowszej lub Mozilla Firefox w wersji 6.0 i nowszej, bądź Opera s 21 ww wersji 8.0 i nowszej, Chrome w wersji 13.0 i nowszej, Safari w wersji 4.0 i nowszej),
 • akceptacja plików cookies,
 • włączona obsługa JavaScript,
 • minimalna rozdzielczość ekranu 800×600 pikseli, zalecana 1280×1024.

Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. W szczególności Klient obowiązany jest do powstrzymywanie się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowania sklepu.

 1. Część towarów oferowanych w Sklepie zostało wykonane ręcznie. Towary te mogą posiadać wady związane z technologią wytwarzania i materiałami. Produkty mogą różnić się wymiarami.
 2. Warunkiem dokonania Zamówienia w Sklepie jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia, akceptacja postanowień Regulaminu oraz zawartych w Zamówieniu warunków i Kosztów dostawy.
 3. Zamówienia może dokonać Klient, który poda dane wymagane do realizacji Zamówienia lub zarejestruje się (założy konto) w Sklepie.
 4. Klient posiadający konto ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie – bez konieczności każdorazowego wpisywania swoich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 5. W celu założenia konta Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 6. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
 7. Sklep realizuje dostawy Zamówień dla Klientów zlokalizowanych na terenie Polski oraz zagranicznych co wiąże się z większym kosztem dostawy.
 8. W przypadku, gdy podane w Zamówieniu dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do niewykonania Zamówienia.
 9. Po złożeniu Zamówienia jest przekazywane Klientowi e-mailem potwierdzenie o jego otrzymaniu i przyjęciu do realizacji przez Sklep lub informacja o braku możliwości realizacji Zamówienia.
 10. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Składanie Zamówień drogą telefoniczną lub za pośrednictwem maila bohoshop2019@gmail.com może być ograniczone czasowo, odpowiedz następuje w możliwie najszybszym czasie.
 11. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zakupu zamówionego Towaru.
 12. Klient może dokonać zmiany w Zamówieniu aż do momentu przekazania przez Sprzedającego do Dostawcy przesyłki z Towarem przeznaczonej dla Klienta. Zmiana mogą dotyczyć rezygnacji z całości lub części Zamówienia, zmiany w sposobie lub adresie dostawy, zmiany danych na fakturze.
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
  • co najmniej trzykrotnie nie odebrał zamówionego Towaru dostarczanego za pośrednictwem Dostawcy,
  • w sposób notoryczny składa zamówienia a następnie anuluje je.

Sprzedający oferuje następujące formy płatności za Towar i Koszty dostawy:

 1. w przypadku odbioru osobistego:
  • gotówka
 2. w przypadku wysyłki za pomocą Dostawcy:
  • gotówka (za pobraniem) w momencie dostarczenia Towaru przez Dostawcę,
  • przelew (tradycyjny) albo wpłata na rachunek bankowy Sprzedającego przed wysyłką Towaru,
  • przelew elektroniczny (ePrzelew / przelew bezpośredni).

Po wybraniu przelewu elektronicznego, nastąpi przekierowanie do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzyma gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient zostanie przekierowany do strony internetowej sklepu.

Płatności online obsługuje firma PayPro SA za pośrednictwem strony www.przelewy24.pl. Klient nie ponosi kosztów.

W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

Nr rachunku bankowego Sprzedającego: PL 43 1020 4724 0000 3802 0137 6508

Boho Love Joanna Krupa
Gołdapska 31
19-400, Olecko

Sprzedający na każdy sprzedany towar wystawia paragon, który dołączony jest do wysyłanego produktu. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Klienta, gdy Towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Faktura VAT może być również wysłana na podany przez klienta adres e-mail, ale sklep musi być poinformowany najpóźniej w dniu wysyłki.

Zgodnie z art. 106b ust. 5-7 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, która została uchwalona 4 lipca 2019 roku, zaś wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku, wystawienie faktury od paragonu będzie możliwe wyłącznie wówczas, gdy znajdzie się na nim numer NIP nabywcy. Oczywiście regulacja ta dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy dwiema firmami – jeśli kupujący jest osobą prywatną, zasada ta go nie obowiązuje, zaś sprzedający jest zobowiązany do wystawienia faktury na żądanie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży (jeśli owo żądanie zostanie wysunięte przed końcem miesiąca sprzedaży) lub maksymalnie 15. dnia od zgłoszenia żądania (jeśli ma ono miejsce po końcu miesiąca sprzedaży). Z kolei jeśli nabywca dokonuje transakcji jako podatnik, ma obowiązek poinformowania o tym sprzedawcy już w momencie dokonywania zakupu.

 

 1. Zamówiony Towar dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich DPD, Inpost, Poczta Polska, zgodnie z Cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu w zakładce ‘Dostawa i formy płatności’.
 2. Towar wysyłany jest za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany w formularzu Zamówienia, podany telefonicznie albo drogą mailową. Istnieje również możliwość odbioru osobistego Towaru w siedzibie Sprzedającego po uprzednim kontakcie telefonicznym w celu ustalenia godziny odbioru. W sytuacjach szczególnych termin odbioru osobistego może zostać ustalony indywidualnie, w terminie uzgodnionym wcześniej telefonicznie lub mailem z obsługą Sklepu.
 3. Klient jest obciążany kosztami dostawy w wysokości podanej w formularzu Zamówienia, przy wysyłce zagranicznej koszt wysyłki może się zwiększyć co wiąże się z ponowna wycena kosztów dostawy.
 4. W przypadku Towarów ponadwymiarowych koszty transportu ustalane są indywidualnie a Klient informowany jest mailowo o kosztach transportu.
 5. Realizacja zamówienia w przypadku płatności przelewem rozpoczyna się w dniu wpływu (zaksięgowania) wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia lub w momencie wysłania do Klienta potwierdzania przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku wyboru opcji ‘za pobraniem’. W przypadku Zamówienia złożonego w dniu ustawowo wolnym od pracy realizacja Zamówienia rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.
 6. Czas realizacji Zamówienia może być uzależniony od dostępności Towaru, termin dostawy będzie ustalany indywidualnie.
 7. Sklep prowadzi możliwość zamówienia z przedpłatą na towary chwilowo niedostępne lub kiedy Klient ma specjalne zamówienie.
 8. Jeżeli realizacja Zamówienia jest niemożliwa z powodu niedostępności zamówionego produktu lub wysyłka jest niemożliwa ze względu na brak metod dostawy Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Klienta wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Klient może wówczas:
  • wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego Zamówienia,
  • wyrazić zgodę na podzielenie Zamówienia na kilka dostaw,
  • zrezygnować z realizacji Zamówienia w całości.

W przypadku gdy Klient zrezygnuje z Zamówienia, z powodu braku możliwości jego pełnej lub częściowej realizacji przez Sprzedającego, a przekazał już na rachunek Sprzedającego określoną w formularzu zamówienia należność, Sprzedający zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, na rachunek wskazany przez Kupującego (zwrot może być zrealizowany wyłącznie na konto bankowe w PLN) kwotę równą kwocie przekazanej za to Zamówienie. Dodatkowe roszczenia z tytułu niezrealizowania Zamówienia nie będą uwzględniane.

Zwrot przez Dostawcę do Sprzedającego Towaru nieodebranego przez Klienta będzie uznane za równoznaczne z anulowaniem Zamówienia przez Klienta. 

W przypadku ustalenia odbioru w siedzibie Sprzedającego, opóźnienie w odbiorze Towaru przekraczające X dni będzie uznane za równoznaczne z anulowaniem Zamówienia przez Klienta.

Sklep ma prawo obciążyć Klienta za nieodebranie przesyłki „za pobraniem” kosztami wysyłki i odesłania do siedziby sklepu Sprzedawcy.

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres bohoshop2019@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego:

  Boho Love
  Joanna Krupa,
  ul. Gołdapska 31,
  19-400 Olecko

 2. Wskazane w tym paragrafie prawo odstąpienia od umowy dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Zwracany w tym trybie Towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, z nieusuniętymi oryginalnymi metkami i oznaczeniami producenta, nieuszkodzony, niezabrudzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 4. Wraz ze zwracanym Towarem należy przesłać:
  • oryginały (kopię) dokumentów zakupu,
  • wypełniony formularz zwrotu (do pobrania)
 5. Zwracany Towar na koszt kupującego powinien być wysłany przesyłką poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, wyłącznie na adres:

  Boho Love
  Joanna Krupa,
  ul. Gołdapska 31,
  19-400 Olecko

 6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający nieuszkodzenie przesyłki w trakcie transportu.
 7. W ciągu siedmiu dni roboczych od otrzymania Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli Towar spełnia wymienione w punkcie 3. niniejszego paragrafu wymagania, w przeciągu 10 dni Sklep dokona zwrotu na wskazane konto, płatności otrzymanych od Klienta. Koszt odesłania towaru do sklepu, w sytuacji odstąpienia od umowy, ponosi Klient. W przypadku płatności kartą zwrot zostanie dokonany na kartę.
 8. Produkty przecenione ze względu na wadę nie podlegają możliwości zwrotu.
 1. Klient może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem mailowym bohoshop2019@gmail.com oraz adresem:

  Boho Love
  Joanna Krupa,
  ul. Gołdapska 31,
  19-400 Olecko

 2. Wraz ze reklamowanym Towarem należy przesłać:
  • oryginały (kopię) dokumentów zakupu
  • wypełniony formularz reklamacji (do pobrania)
  • protokół uszkodzenia sporządzony przez kuriera (każda wysyłka powinna być otwarta w obecności kuriera tak by w przypadku uszkodzenia bezpośrednio mógł on wypisać protokół. Protokół jest niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
 3. Zwracany Towar na koszt reklamującego powinien być wysłany przesyłką poleconą, wyłącznie na adres:

  Boho Love
  Joanna Krupa,
  ul. Gołdapska 31,
  19-400 Olecko

 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający nieuszkodzenie przesyłki w trakcie transportu.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego zgłoszenia reklamacyjnego, dowodu zakupu i przesyłki z reklamowanym Towarem.
 6. W razie uznania reklamacji, Towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana Towaru nie będzie możliwa lub będzie znacznie utrudniona, Sprzedający na podstawie ustaleń z Klientem, zwróci Klientowi należność lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie Towary. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad Towaru ponosi Sprzedający.
 7. W przypadku nieuznania reklamacji Klient podejmuje decyzję czy Towar zostanie odesłany przez Sprzedającego na koszt Klienta, czy Klient osobiście odbierze Towar w miejscu i terminie uzgodnionym przez Strony. „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 8. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej odpowiednim dla prowadzonej działalności Sprzedającego. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 1. Zobowiązuje się klienta do sprawdzenia stanu przesyłki przy odbiorze towaru od kuriera. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki należy zgłosić zastrzeżenia przewoźnikowi i zażądać sporządzenia protokołu szkodowego. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec Sklepu, z tytułu ubytku lub uszkodzenia. W przypadku niedopełnienia przez Klienta obowiązku spisania protokołu szkodowego w ciągu 7 dni od dostawy Sklep uprawniony będzie do odmowy uwzględnienia reklamacji z tytułu wady produktu powstałej w czasie transportu w takim zakresie, w jakim niedochowanie obowiązków przez Klienta spowodowało utratę możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń przez Sklep wobec przewoźnika.
 2. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu istnieją dwie formy złożenia pisemnej reklamacji na uszkodzony towar.
 3. O odszkodowanie ubiega się NADAWCA . Klient zobowiązany jest do przesłania dokumentów na adres bohoshop2019@gmail.com:
  • Kserokopia listu przewozowego potwierdzona za zgodność z oryginałem lub oryginał listu przewozowego z odbioru przesyłki,
  • Faktura zakupu/ paragon.
  • Protokół szkody – jest wymagany w przypadku uszkodzenia lub utraty częściowej przesyłki.
 4. Informacja o uszkodzeniu towaru wraz z numerem zamówienia powinna zostać przesłana niezwłocznie na adres mailowy: bohoshop2019@gmail.com. Wymagamy aby komplet dokumentów został dostarczony przed upływem 7 dni od dnia otrzymania przesyłki.

 5. O odszkodowanie ubiega się KLIENT. (Sytuacja kiedy towar nie został sprawdzony w chwili odbioru przesyłki od kuriera) Klient ma prawo wezwania kuriera w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki, w celu wypisania protokołu reklamacyjnego. Klient zobowiązany jest do przesłania na adres przewoźnika następujących dokumentów:
  • Pisemne zrzeczenie się przez NADAWCĘ na rzecz ODBIORCY prawa do dochodzenia roszczeń,
  • Pisemna reklamacja (nr listu, wartość roszczenia, ogólna informacja o zdarzeniu oraz nazwa banku i numer konta),
  • Oryginalny list przewozowy z nadania (od nadawcy) – wysłany przez Sprzedającego,
  • Faktura zakupu/ paragon,
  • Protokół szkody (oryginał) – jest wymagany w przypadku uszkodzenia lub utraty częściowej przesyłki – uzyskany od kuriera podczas odbioru paczki.
 1. Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) mając na celu poprawne funkcjonowanie oraz świadczenie na najwyższym poziomie konieczne jest gromadzenie przez Sprzedającego niektórych danych osobowych Użytkowników. Sprzedający zapewnia, że dokłada należytej staranności by zapewnić poszanowanie prywatności i ochronę danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, Ponadto Sprzedający zapewnia, że podane przez Użytkowników dane wykorzystywane będą tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników.
 2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników jest Sprzedający – Boho Love Joanna Krupa, prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Olecku 19-400, ul. Gołdapska 31 numer NIP: 7441728208, Regon: 280169816
 3. Osoby, które dokonują rejestracji w Sklepie proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi ich konta. Administrator bazy danych gromadzi, przechowuje i przetwarza następujące dane Użytkowników:
  • imię i nazwisko,

  • adres e-mail,

  • numer telefonu i adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),

  • adres dostawy (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),

  • w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON).

 4. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. w związku z:
   • koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie Zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,
   • z korespondencją mailową,
   • ewentualną rejestracją konta Klienta w Sklepie,
   • obsługą reklamacji i zwrotów,
   • wysyłką newslettera – po uzyskaniu zgody Użytkownika
  2.  dla potrzeb:
   • marketingowych i handlowych po wcześniejszej akceptacji Użytkownika,
   • technicznych i statystyk Sklepu.

 5. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez okres świadczenia danej usługi na jego rzecz przez Sprzedającego chyba, że odpowiednie przepisy prawa nakazują dłuższy okres ich przechowywania a co za tym idzie ich przetwarzania,
 6. Składając Zamówienie w Sklepie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w zbiorze danych osobowych prowadzonym przez Sprzedającego dla celów związanych z prawidłową realizacją zamówienia oraz dla celów ewidencyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Stosowne oświadczenie zawiera formularz zamówienia.
 7. Użytkownik w każdym momencie ma zagwarantowane prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania, oraz żądania ich usunięcia. Korespondencja taka powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej bohoshop2019@gmail.com.
 8. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Użytkowników, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Sklepu, zgodne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO jeśli uzna że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 9. Sprzedający może udostępnić dane osobowe Użytkownika osobom trzecim tj: podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Sprzedającego niezbędne do realizacji świadczenia na rzecz Kupującego. Podmiotami o których mowa w zdaniu poprzednim są: podmioty świadczące na rzecz Sprzedającego usługi księgowe, prawne, transportowe, płatnicze. Ponadto Sprzedający może ujawnić dane osobowe przez siebie administrowane podmiotom do tego uprawnionym zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa.
 10. Formularze służące do zamawiania produktów w Sklepie zapewniają bezpieczną transmisję danych poprzez użycie protokołu SSL. Oznacza to, że dane trafiają do bazy danych w postaci zaszyfrowanej.
 11. Informacje zawarte w logach dostępowych (np. adres IP), wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych. Sprzedający zastrzega sobie możliwość udostępniania ich podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
 12. Sklep wykorzystuje pliki „cookies” (które mogą zawierać dane takie jak IP urządzenia) w celu:
  • uproszczenia lub umorzenia danej operacji, w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta,
  • lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta,
  • tworzenia statystyk oglądalności
 13. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików „Cookies” wymaga to dokonania przez niego zmiany ustawień przeglądarki wykorzystywanej do korzystania z Serwisu.

 14. Serwis boholove.pl umożliwia swoim Użytkownikom, po uprzednim uzyskaniu od nich zgody na korzystanie z elektronicznego biuletynu wysyłanego przez Sprzedawcę. Otrzymanie Newsleterów można w każdej chwili anulować.

 

 1. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 4. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za:
 5. a) zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta,
 6. b) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na e mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta,
 7. c) różnice w wizualizacji Towaru w Sklepie i na komputerze Klienta wynikające z indywidualnego ustawienia komputera Klienta.